สมโภชน์ จันทร์สุคนธ์

สวัสดีครับ คิดถึงพรไพลินริเวอร์ไซค์ รีสอร์ท มากๆครับ ประทับใจทุกครั้งที่ได้ไปใช้บริการครับ ชอบห้องที่พัก4ท่านที่เห็นวิวสะพานมากๆครับ ยิ่งห้องมุมสุดที่เห็นวิวสะพานตอนพระอาทิตตกดินสวยมากๆครับ ไว้จะไปมช้บริการอีกแน่นอนครับ